• -آسیانما نشریه های است الکترونیکی برای همه... چه آسیاتکی باشید چه آسیاتکی نباشید!
  • -از خبرهای جدید فناوری، طرحهای جدید T اخبار آسیاتک و معرفی کتاب،گرفته تا سرگرمی، فال حافظ و آشنایی با نقاط مناسب برای گردشگری!
  • -هر ماه می توانید آسیانما و مطالب خواندنی آن را از اینجا دانلود کرده و بخوانید. در ضمن دانلود خبرنامه آسیانما برای آسیاتکیها رایگان و بدون مصرف حجم است.