• ...

  دانلود بازی Monster Hunter: World برای پلتفرم PS4

  عنوان Monster Hunter: World در سبک اکشن نقش‌آفرینی مباشد که توسط شرکت Capcom ساخته و آن را در ژانویه سال 2018 برای کنسول‌های نسل هشتم و در تاریخ نامشخص برای رایانه‌های شخصی عرضه می‌نماید. این بازی، پنجمین عنوان از سری بازی‌های اصلی Monster Hunter …

  ادامه مطلب
 • ...

  دانلود بازی Kingdom Hearts III برای پلتفرم PS4

  عنوان Kingdom Hearts III در سبک اکشن نقش‌آفرینی می‌باشد که توسط استودیو Square Enix Business Division 3 ساخته شده و شرکت Square Enix آن را در ژانویه سال 20019 برای کنسول‌های نسل هشتم عرضه نمود. این عنوان دوازدهمین بازی از سری عناوین این مجموعه …

  ادامه مطلب
 • ...

  دانلود بازی Chernobylite برای پلتفرم PC

  عنوان Chernobylite در سبک ماجراجویی بقاء می‌باشد که توسط شرکت The Farm 51 ساخته شده و آن را در سال 2019 برای کنسول‌های نسل هشتم و رایانه‌های شخصی عرضه نمود. بازیکن به‌عنوان یک فیزیکدان که قبلا در نیروگاه اتمی چرنوبیل کار می‌کرد به بازی …

  ادامه مطلب
 • ...

  دانلود بازی Need for Speed: Rivals برای پلتفرم PC

  از جدیدترین نسخه های عرضه شده از سری بازی های محبوب و پرطرفدار Need for Speed تحت عنوان Need for Speed Rivals در تاریخ 19 نوامبر 2013 توسط استودیوی Ghost Games و حمایت Electronic Arts برای تمامی پلتفرم های پرطرفدار عرضه شده است و …

  ادامه مطلب
 • ...

  دانلود بازی Crysis 2 برای پلتفرم PC

  دومین نسخه از سری بازیهای Crysis که توسط شرکت CryTek ساخته و عرضه شده است را شاهد هستیم . حرف اصلی بازی هم همانند قبل برترین گرافیک نسل خود و استفاده از موتور بازی سازی قدرتمند CryEngine است که شاید بتوان این ادعا را …

  ادامه مطلب
 • ...

  دانلود بازی Scrap Mechanic برای پلتفرم PC

  اگر می خواهید در یک بازی سبک وکم حجم که به سیستمتان نیز فشار نیاورد تجربه ی انجام یک عنوان ماجراجویی و خلاق را داشته باشید می توانید بازی Scrap Mechanic را تجربه کنید و در آن هوش و خلاقیت خود را در طراحی …

  ادامه مطلب
  ZFDebug log Log variables Variables constants Constants (7) html HTML database 0 in 0 ms file 189 Files registry Registry 9391K in 714ms

Event log for gamesgrouppageController->indexAction()

667ms4679KStartup - ZFDebug construct()
2ms438KRoute
10ms1051KgamesgrouppageController::indexAction
15ms1367KDispatch
714ms8860KShutdown

View variables

Request parameters

action => 'index'
controller => 'gamesgrouppage'
module => 'default'

Constants

APPLICATION_ENV => 'production'
APPLICATION_PATH => '/home/asiadl/application'
DS => '/'
HTMLPURIFIER_PREFIX => '/home/asiadl/library'
PRG_SERVER => 'testing'
PS => ':'
VERSION => '1-4-11'

Zend Registry

HTMLPurifier => HTMLPurifier Object()
NID_Hooks =>
create_facebook_post =>
0 => 'SendOpenGraphRequest'
Zend_Acl => Nid_ACL Object()
Zend_Translate => Zend_Translate Object()
Zend_View_Helper_Doctype => ArrayObject Object()
Zend_View_Helper_Placeholder_Registry => Zend_View_Helper_Placeholder_Registry Object()
config => Zend_Config_Ini Object()
db => Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql Object()
logger => Zend_Log Object()
sqlite_cache => Zend_Cache_Core Object()

Cookies

 

Registry plugin deprecated in favour of Variable plugin

HTML Information

975 Tags in 73.41K
26 Link Tags
14 Script Tags
31 Images

Database queries – Metadata cache DISABLED

189 files included worth 1755K

Application Files

/home/asiadl/application/Bootstrap.php
/home/asiadl/application/layouts/layout.phtml
/home/asiadl/application/layouts/menues.phtml
/home/asiadl/application/modules/default/controllers/GamesgrouppageController.php
/home/asiadl/application/modules/default/views/scripts/gamesgrouppage/index.phtml
/home/asiadl/library/App/Cache.php
/home/asiadl/library/App/Controller/Plugin/ErrorHandler.php
/home/asiadl/library/App/MyDbProfiler.php
/home/asiadl/library/App/View/Helper/Doctype.php
/home/asiadl/library/App/View/Helper/Getadvertisements.php
/home/asiadl/library/App/View/Helper/HeadMeta.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/Bootstrap.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/Config.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/ConfigSchema.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/PropertyList.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/Strategy.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/Strategy/Composite.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/Strategy/Core.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/Strategy/FixNesting.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/Strategy/MakeWellFormed.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/Strategy/RemoveForeignElements.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/Strategy/ValidateAttributes.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/VarParser.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/VarParser/Flexible.php
/home/asiadl/library/Nid/ACL.php
/home/asiadl/library/Nid/Application/Resource/HTMLPurifier.php
/home/asiadl/library/Nid/Controller/Action.php
/home/asiadl/library/Nid/Controller/Plugin/Acl.php
/home/asiadl/library/Nid/Controller/Plugin/RestAuth.php
/home/asiadl/library/Nid/Db/Table/Row.php
/home/asiadl/library/Nid/Db/Table/Rowset.php
/home/asiadl/library/Nid/Escaper/Escaper.php
/home/asiadl/library/Nid/Hook/Registry.php
/home/asiadl/library/Nid/Rest/Route.php
/home/asiadl/library/Nid/View/Helper/BaseUrl.php
/home/asiadl/library/Nid/View/Helper/GetUser.php
/home/asiadl/library/Nid/View/Helper/Link.php
/home/asiadl/library/Nid/View/Helper/ShowFlashMessenger.php
/home/asiadl/library/Nid/sqldump/src/Ifsnop/Mysqldump/Mysqldump.php
/index.php
/static/js/scripts.php

Zend Files

/home/asiadl/library/Zend/Acl.php
/home/asiadl/library/Zend/Acl/Resource.php
/home/asiadl/library/Zend/Acl/Resource/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Acl/Role.php
/home/asiadl/library/Zend/Acl/Role/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Acl/Role/Registry.php
/home/asiadl/library/Zend/Application.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrap.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Bootstrap/BootstrapAbstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrapper.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Bootstrap/ResourceBootstrapper.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Module/Autoloader.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Resource/Db.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Resource/Frontcontroller.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Resource/Layout.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Resource/Modules.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Resource/Resource.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Resource/ResourceAbstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Resource/Translate.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Resource/View.php
/home/asiadl/library/Zend/Auth.php
/home/asiadl/library/Zend/Auth/Storage/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Auth/Storage/Session.php
/home/asiadl/library/Zend/Cache.php
/home/asiadl/library/Zend/Cache/Backend.php
/home/asiadl/library/Zend/Cache/Backend/ExtendedInterface.php
/home/asiadl/library/Zend/Cache/Backend/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Cache/Backend/Sqlite3.php
/home/asiadl/library/Zend/Cache/Core.php
/home/asiadl/library/Zend/Config.php
/home/asiadl/library/Zend/Config/Ini.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Action.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Action/Helper/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Action/Helper/FlashMessenger.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Action/HelperBroker.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Action/HelperBroker/PriorityStack.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Action/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Dispatcher/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Dispatcher/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Exception.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Front.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Plugin/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Plugin/Broker.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Plugin/ErrorHandler.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Request/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Request/Http.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Response/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Response/Http.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Router/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Router/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Router/Rewrite.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Router/Route.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Router/Route/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Router/Route/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Router/Route/Module.php
/home/asiadl/library/Zend/Db.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Expr.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Profiler.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Select.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Statement.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Statement/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Table.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Table/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Table/Row.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Table/Row/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Table/Rowset.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Table/Rowset/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Exception.php
/home/asiadl/library/Zend/Filter/Inflector.php
/home/asiadl/library/Zend/Filter/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Filter/PregReplace.php
/home/asiadl/library/Zend/Filter/StringToLower.php
/home/asiadl/library/Zend/Filter/Word/CamelCaseToDash.php
/home/asiadl/library/Zend/Filter/Word/CamelCaseToSeparator.php
/home/asiadl/library/Zend/Filter/Word/Separator/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Filter/Word/SeparatorToSeparator.php
/home/asiadl/library/Zend/Filter/Word/UnderscoreToSeparator.php
/home/asiadl/library/Zend/Layout.php
/home/asiadl/library/Zend/Layout/Controller/Action/Helper/Layout.php
/home/asiadl/library/Zend/Layout/Controller/Plugin/Layout.php
/home/asiadl/library/Zend/Loader.php
/home/asiadl/library/Zend/Loader/Autoloader.php
/home/asiadl/library/Zend/Loader/Autoloader/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Loader/Autoloader/Resource.php
/home/asiadl/library/Zend/Loader/PluginLoader.php
/home/asiadl/library/Zend/Loader/PluginLoader/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Locale.php
/home/asiadl/library/Zend/Log.php
/home/asiadl/library/Zend/Log/FactoryInterface.php
/home/asiadl/library/Zend/Log/Formatter/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Log/Formatter/Firebug.php
/home/asiadl/library/Zend/Log/Formatter/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Log/Formatter/Simple.php
/home/asiadl/library/Zend/Log/Writer/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Log/Writer/Firebug.php
/home/asiadl/library/Zend/Log/Writer/Stream.php
/home/asiadl/library/Zend/Mail.php
/home/asiadl/library/Zend/Mail/Transport/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Mail/Transport/Smtp.php
/home/asiadl/library/Zend/Mime.php
/home/asiadl/library/Zend/Mime/Message.php
/home/asiadl/library/Zend/Paginator.php
/home/asiadl/library/Zend/Registry.php
/home/asiadl/library/Zend/Session.php
/home/asiadl/library/Zend/Session/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Session/Exception.php
/home/asiadl/library/Zend/Session/Namespace.php
/home/asiadl/library/Zend/Translate.php
/home/asiadl/library/Zend/Translate/Adapter.php
/home/asiadl/library/Zend/Translate/Adapter/Gettext.php
/home/asiadl/library/Zend/Version.php
/home/asiadl/library/Zend/View.php
/home/asiadl/library/Zend/View/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/View/Helper/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/View/Helper/HeadTitle.php
/home/asiadl/library/Zend/View/Helper/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/View/Helper/Layout.php
/home/asiadl/library/Zend/View/Helper/PaginationControl.php
/home/asiadl/library/Zend/View/Helper/Placeholder.php
/home/asiadl/library/Zend/View/Helper/Placeholder/Container.php
/home/asiadl/library/Zend/View/Helper/Placeholder/Container/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/View/Helper/Placeholder/Container/Standalone.php
/home/asiadl/library/Zend/View/Helper/Placeholder/Registry.php
/home/asiadl/library/Zend/View/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Wildfire/Plugin/FirePhp.php
/home/asiadl/library/Zend/Wildfire/Plugin/Interface.php

ZFDebug Files

/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Constants.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Database.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Exception.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/File.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Html.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Interface.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Log.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Log/Writer.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Memory.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Registry.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Text.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Time.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Variables.php

Registry plugin deprecated in favour of Variable plugin