همکاری با ما

ساعت کاری

ساعات کاری آسیا دی ال از 9 تا 17 میباشد

خلاقیت

به خلاقیت و ایده خیلی بها می‌دهیم

محیط

سعی‌مان این است تا محیط کارمان سرسبز باشد

تفریح

چندین بار در طول سال تفریحات خارج از محیط کار داریم

آموزش

کلاس‌های آموزشی برگزار می کنیم

رفاقت

نمی‌توان گفت با هم همکاریم! بدون اغراق بیشتر رفیقیم تا همکار

 • - مسلط به HTML و HTML5
 • - مسلط به css و css3
 • - مسلط به جاوااسکریپت و jQuery
 • - آشنا با فریمورک جاوااسکریپت Backbone
 • - مسلط به فریمورک Bootstrap
 • - آشنا با اصول SEO
 • - آشنایی با اصول و مفاهیم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • - آشنایی با استانداردهای مدیریت پروژه از جمله PMBOK
 • - تسلط بر چارت ها و مفاهیم کلی مدیریت پروژه مانند Ganttchart و Milstone و …
 • - تسلط بر یکی از ابزارهای کنترل پروژه از جمله MSP
 • - آشنایی با مفاهیم سیستم‌های اطلاعاتی
 • - آشنایی با PHP‪- HTML‪- CSS‪- JavaScript
 • - مسلط به جاوااسکریپت و jQuery
 • - آشنا با فریمورک جاوااسکریپت zend framework
 • - مسلط به فریمورک Bootstrap
 • - آشنا با اصول SEO
 • - مسلط به mysql
 • - آشنایی کامل با اصول نگارشی
 • - آشنایی کامل با انواع WYSIWYG
 • - آشنایی با photoshop
 • - تسط کامل بر نرم افزار های مجموعۀ MS Office
 • - برنامه نویس اندروید دارای تجربه کاری در توسعه اپ مرتبط با سروری و ترجیحا Socket
 • - برنامه نویس iOS دارای تجربه کاری در توسعه اپ مرتبط با سروری و ترجیحا Socket
  گرافیست حرفه ای:
  • - مسلط به فتوشاپ
  • - مسلط به کرل
  • - مسلط به طراحی لوگو
  • - مسلط به ساخت بنر های گیف
  • - آشنا با اصول و فنون مذاکره
  • - آشنا به مدیریت تیم و کار گروهی
  • - آشنا به اصول ارتباط با مشتری
  گرافیست نیمه حرفه ای:
  • - آشنا به فتوشاپ
  • - آشنا به کرل

لطفا رزومه های خود را به آدرس job‪@‬asiadl‪.‬ir ارسال نمایید و عنوان شغلی مورد نظر خود را در عنوان ایمیل بنویسید و پیشنهاد می شود در رزومه خود موارد زیر را حتماً عنوان کنید:

 • - عنوان شغل مورد نظر
 • - مشخصات فردی کامل به همراه وضعیت نظام وظیفه، وضعیت تأهل، عکس
 • - سوابق تحصیلی
 • - دوره‌های آموزشی به همراه محل گذراندن دوره
 • - سوابق کاری
 • - تخصص‌ها
 • - روحیه، توانمندی‌ها و علایق
 • - دستمزد پیشنهادی (از به کار بردن عبارت توافقی یا عبارتهای مشابه آن خودداری کنید.)

پس از بررسی اولیه رزومه‌های ارسال شده، در صورت واجد شرایط بودن، از شما جهت شرکت در مصاحبه استخدام، دعوت خواهیم نمود.

  ZFDebug log Log variables Variables constants Constants (7) html HTML database 0 in 0 ms file 181 Files registry Registry 9025K in 931ms

Event log for joinController->indexAction()

879ms4679KStartup - ZFDebug construct()
2ms438KRoute
8ms738KjoinController::indexAction
13ms1045KDispatch
931ms8536KShutdown

View variables

Request parameters

action => 'index'
controller => 'join'
module => 'default'

Constants

APPLICATION_ENV => 'production'
APPLICATION_PATH => '/home/asiadl/application'
DS => '/'
HTMLPURIFIER_PREFIX => '/home/asiadl/library'
PRG_SERVER => 'testing'
PS => ':'
VERSION => '1-4-11'

Zend Registry

HTMLPurifier => HTMLPurifier Object()
NID_Hooks =>
create_facebook_post =>
0 => 'SendOpenGraphRequest'
Zend_Acl => Nid_ACL Object()
Zend_Translate => Zend_Translate Object()
Zend_View_Helper_Doctype => ArrayObject Object()
Zend_View_Helper_Placeholder_Registry => Zend_View_Helper_Placeholder_Registry Object()
config => Zend_Config_Ini Object()
db => Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql Object()
logger => Zend_Log Object()
sqlite_cache => Zend_Cache_Core Object()

Cookies

 

Registry plugin deprecated in favour of Variable plugin

HTML Information

893 Tags in 63.31K
26 Link Tags
13 Script Tags
5 Images

Database queries – Metadata cache DISABLED

181 files included worth 1701.1K

Application Files

/home/asiadl/application/Bootstrap.php
/home/asiadl/application/layouts/layout.phtml
/home/asiadl/application/layouts/menues.phtml
/home/asiadl/application/modules/default/controllers/JoinController.php
/home/asiadl/application/modules/default/views/scripts/join/index.phtml
/home/asiadl/library/App/Cache.php
/home/asiadl/library/App/Controller/Plugin/ErrorHandler.php
/home/asiadl/library/App/MyDbProfiler.php
/home/asiadl/library/App/View/Helper/Doctype.php
/home/asiadl/library/App/View/Helper/HeadMeta.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/Bootstrap.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/Config.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/ConfigSchema.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/PropertyList.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/Strategy.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/Strategy/Composite.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/Strategy/Core.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/Strategy/FixNesting.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/Strategy/MakeWellFormed.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/Strategy/RemoveForeignElements.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/Strategy/ValidateAttributes.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/VarParser.php
/home/asiadl/library/HTMLPurifier/VarParser/Flexible.php
/home/asiadl/library/Nid/ACL.php
/home/asiadl/library/Nid/Application/Resource/HTMLPurifier.php
/home/asiadl/library/Nid/Controller/Action.php
/home/asiadl/library/Nid/Controller/Plugin/Acl.php
/home/asiadl/library/Nid/Controller/Plugin/RestAuth.php
/home/asiadl/library/Nid/Escaper/Escaper.php
/home/asiadl/library/Nid/Hook/Registry.php
/home/asiadl/library/Nid/Rest/Route.php
/home/asiadl/library/Nid/View/Helper/BaseUrl.php
/home/asiadl/library/Nid/View/Helper/GetUser.php
/home/asiadl/library/Nid/View/Helper/ShowFlashMessenger.php
/home/asiadl/library/Nid/sqldump/src/Ifsnop/Mysqldump/Mysqldump.php
/index.php
/static/js/scripts.php

Zend Files

/home/asiadl/library/Zend/Acl.php
/home/asiadl/library/Zend/Acl/Resource.php
/home/asiadl/library/Zend/Acl/Resource/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Acl/Role.php
/home/asiadl/library/Zend/Acl/Role/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Acl/Role/Registry.php
/home/asiadl/library/Zend/Application.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrap.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Bootstrap/BootstrapAbstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrapper.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Bootstrap/ResourceBootstrapper.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Module/Autoloader.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Resource/Db.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Resource/Frontcontroller.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Resource/Layout.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Resource/Modules.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Resource/Resource.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Resource/ResourceAbstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Resource/Translate.php
/home/asiadl/library/Zend/Application/Resource/View.php
/home/asiadl/library/Zend/Auth.php
/home/asiadl/library/Zend/Auth/Storage/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Auth/Storage/Session.php
/home/asiadl/library/Zend/Cache.php
/home/asiadl/library/Zend/Cache/Backend.php
/home/asiadl/library/Zend/Cache/Backend/ExtendedInterface.php
/home/asiadl/library/Zend/Cache/Backend/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Cache/Backend/Sqlite3.php
/home/asiadl/library/Zend/Cache/Core.php
/home/asiadl/library/Zend/Config.php
/home/asiadl/library/Zend/Config/Ini.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Action.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Action/Helper/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Action/Helper/FlashMessenger.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Action/HelperBroker.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Action/HelperBroker/PriorityStack.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Action/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Dispatcher/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Dispatcher/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Exception.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Front.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Plugin/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Plugin/Broker.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Plugin/ErrorHandler.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Request/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Request/Http.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Response/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Response/Http.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Router/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Router/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Router/Rewrite.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Router/Route.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Router/Route/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Router/Route/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Controller/Router/Route/Module.php
/home/asiadl/library/Zend/Db.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Expr.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Profiler.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Select.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Statement.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Statement/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Table.php
/home/asiadl/library/Zend/Db/Table/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Exception.php
/home/asiadl/library/Zend/Filter/Inflector.php
/home/asiadl/library/Zend/Filter/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Filter/PregReplace.php
/home/asiadl/library/Zend/Filter/StringToLower.php
/home/asiadl/library/Zend/Filter/Word/CamelCaseToDash.php
/home/asiadl/library/Zend/Filter/Word/CamelCaseToSeparator.php
/home/asiadl/library/Zend/Filter/Word/Separator/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Filter/Word/SeparatorToSeparator.php
/home/asiadl/library/Zend/Filter/Word/UnderscoreToSeparator.php
/home/asiadl/library/Zend/Layout.php
/home/asiadl/library/Zend/Layout/Controller/Action/Helper/Layout.php
/home/asiadl/library/Zend/Layout/Controller/Plugin/Layout.php
/home/asiadl/library/Zend/Loader.php
/home/asiadl/library/Zend/Loader/Autoloader.php
/home/asiadl/library/Zend/Loader/Autoloader/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Loader/Autoloader/Resource.php
/home/asiadl/library/Zend/Loader/PluginLoader.php
/home/asiadl/library/Zend/Loader/PluginLoader/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Locale.php
/home/asiadl/library/Zend/Log.php
/home/asiadl/library/Zend/Log/FactoryInterface.php
/home/asiadl/library/Zend/Log/Formatter/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Log/Formatter/Firebug.php
/home/asiadl/library/Zend/Log/Formatter/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Log/Formatter/Simple.php
/home/asiadl/library/Zend/Log/Writer/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Log/Writer/Firebug.php
/home/asiadl/library/Zend/Log/Writer/Stream.php
/home/asiadl/library/Zend/Mail.php
/home/asiadl/library/Zend/Mail/Transport/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Mail/Transport/Smtp.php
/home/asiadl/library/Zend/Mime.php
/home/asiadl/library/Zend/Mime/Message.php
/home/asiadl/library/Zend/Paginator.php
/home/asiadl/library/Zend/Registry.php
/home/asiadl/library/Zend/Session.php
/home/asiadl/library/Zend/Session/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/Session/Exception.php
/home/asiadl/library/Zend/Session/Namespace.php
/home/asiadl/library/Zend/Translate.php
/home/asiadl/library/Zend/Translate/Adapter.php
/home/asiadl/library/Zend/Translate/Adapter/Gettext.php
/home/asiadl/library/Zend/Version.php
/home/asiadl/library/Zend/View.php
/home/asiadl/library/Zend/View/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/View/Helper/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/View/Helper/HeadTitle.php
/home/asiadl/library/Zend/View/Helper/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/View/Helper/Layout.php
/home/asiadl/library/Zend/View/Helper/PaginationControl.php
/home/asiadl/library/Zend/View/Helper/Placeholder.php
/home/asiadl/library/Zend/View/Helper/Placeholder/Container.php
/home/asiadl/library/Zend/View/Helper/Placeholder/Container/Abstract.php
/home/asiadl/library/Zend/View/Helper/Placeholder/Container/Standalone.php
/home/asiadl/library/Zend/View/Helper/Placeholder/Registry.php
/home/asiadl/library/Zend/View/Interface.php
/home/asiadl/library/Zend/Wildfire/Plugin/FirePhp.php
/home/asiadl/library/Zend/Wildfire/Plugin/Interface.php

ZFDebug Files

/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Constants.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Database.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Exception.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/File.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Html.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Interface.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Log.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Log/Writer.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Memory.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Registry.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Text.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Time.php
/home/asiadl/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Variables.php

Registry plugin deprecated in favour of Variable plugin