Untitled-1 Untitled-1

سبد خرید ۰

  • سبد خرید شما خالی است
  • کسب و کار

    چند اشتباه مرگبار یک فروشنده

    اشتباهاتی که در کسب و کار خود انجام می دهید ممکن است برخی اوقات بسیار خطرناک باشند که شما می توانید در این ویدیو با چند اشتباه بسیار مرگبار در کسب و کار آشنا شوید.